PERSONUPPGIFTER
Sökande förnamn*Sökande efternamn*
Sökande personnummer*Mobiltelefon*
e-post*Arbetsgivare/Sysselsättning*
Antal i familj*
MEDSÖKANDE
Medsökande förnamnMedsökande efternamn
Medsökande personnummerMedsökande mobiltelefon
Medsökande e-post
ÖNSKEMÅL
Önskat inflyttningsdatum*Max månadshyra*
Rum/Typ*


Område*
Meddelande/Övrig information*
OBS! Det går bara att ha en intresseanmälan per kategori åt gången, om en ny ansökan skapas inom samma kategori raderas den första (med kategori menas tex bostad, parkeringsplats osv).