PERSONUPPGIFTER
Sökande förnamn*Sökande efternamn*
Sökande personnummer*Mobiltelefon*
e-post*Arbetsgivare/Sysselsättning*
Antal i familj*
MEDSÖKANDE
Medsökande förnamnMedsökande efternamn
Medsökande personnummerMedsökande mobiltelefon
Medsökande e-post
ÖNSKEMÅL
Önskat inflyttningsdatum*Max månadshyra*
Rum/Typ*


Område*
Meddelande/Övrig information*
Önskemål
OBS! Det går bara att ha en intresseanmälan per kategori åt gången, om en ny ansökan skapas inom samma kategori raderas den första (med kategori menas tex bostad, parkeringsplats osv).